Holthurnsche Hof

Zevenheuvelenweg 48A, Berg en Dal

29 maart 2017

Reserveer in je agenda!

2 lezingen

En inspiratiesessies!

Aanmelden

200 plaatsen beschikbaar!

Een terugblik op de Regionale Onderbouwdag 2016

Volgens de soms confronterende sprekers Pedro de Bruyckere en Marcel van Herpen wel. Zo’n 150 PO professionals luisteren aandachtig, soms lachend maar soms ook doodstil. Anekdotes die je wakker schudden en wijsheden die je inspireren zijn een cadeautje bovenop de inspirerende sessies van de Regionale Onderbouwdag. Het thema is Het jonge kind in de snel veranderende wereld. “Zo heb je weer voldoende gedachtevoer om op door te kauwen voor in jouw onderwijs.”

https://www.youtube.com/watch?v=eJwPLDbTvOY

Ik was kleuter in 2016

Pedro de Bruyckere – openingslezing ‘s ochtends

Wat staat onze kinderen te wachten?

Pedro de Bruyckere – pedagoog en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool in Gent

pedro de bruyckere

There’s an app for that

Onderzoeker en pedagoog Pedro de Bruyckere beschrijft met rationeel optimisme én humor hoe maatschappelijke veranderingen enorme invloed hebben op het onderwijs van onze kinderen. Zo leven we in een tijd waarin we geloven dat we alles kunnen oplossen met technologie. Maar dat is niet zo. “Niet alles is met een app te verkrijgen. Geluk niet. De vaardigheid om keuzes te kunnen maken ook niet. Want geluk geef je door en keuzes maken moet je echt zelf leren.”

Leren kiezen

We leven in een tijd waarin onze manier van leven op een snelle manier verandert. “Het goede nieuws is dat er voldoende werk blijft. In het bijzonder het beroep leerkracht. De vraag is meer: zijn er straks wel genoeg jongeren voor al het werk?” Het lerarentekort van nu is dan ook een wereldwijd probleem. Pedro gelooft dat we voor wereldwijde problemen lokaal naar antwoorden moeten zoeken. “Het echte probleem zit in de mismatch. Er studeren te weinig studenten af in de richting die we straks nodig hebben. Leren kiezen is het sleutelwoord. Je hoeft niet alles te kunnen en te willen, behalve kiezen. ” Kinderen meer eigen vrijheid geven. Daarom wil Platform Onderwijs 2032 ook af van schoolse scholen, terwijl de onderbouw almaar schoolser wordt en de vrijheid van het jonge kind in het geding komt. Een tegenstrijdige tendens.

Geluk geef je door

“We hebben het beter dan ooit tevoren, echter verkoopt slecht nieuws beter. En een kind voelt feilloos aan wat er allemaal speelt.”  Heb jij angst of stress? Dan neemt een kind dat direct over. Ben je kalm en stressvrij? Dan heb je een grote positieve invloed op het geluksgevoel en de vrijheid van het kind.

Vrij zijn – het belangrijkste wat er is

Er zijn drie dingen nodig voor vrijheid: vrije tijd, vrije ruimte en vergeten. Alle drie zijn mensenwerk, technologie kan deze nooit vervangen. “Daarbij is vergeten enorm belangrijk: vallen, opstaan, vergeten en verder. De enige manier om te leren en te groeien.”

Tips van Pedro

Levenslangheellangleren! Alleen zo leren we kinderen omgaan met de toekomst waarvan we zelf nog niet weten wat deze is. Knoppen bieden niet de uitkomst. Technologie is geen antwoord. Het gaat om de inhoud, maar om de diversiteit. Een leven lang dezelfde job kan niet. Breder opleiden dus. Menselijker opleiden: dans en tekenen heeft een positief effect op onderwijs. Meer kunst en cultuur. Leer een kind een leven lang leren.

Pedagogisch Tact en Contact

Marcel van Herpen – Openingslezing ‘s middags

Verbondenheid met het jonge kind

Marcel van Herpen – medeoprichter NIVOZ

Marcel van Herpen

Aanraken is een levensbehoefte

Alle opvoeders (leraren, pedagogisch medewerkers, trainers, ouders etc.) willen dat kinderen zich welbevinden en betrokken zijn. Dat ze gelukkig zijn. Helaas lukt dat niet altijd. Velen zoeken de oplossing in protocollen en methodes. Gedragsreguleringsprogramma’s bijvoorbeeld zijn populair, maar die bieden vaak onvoldoende uitkomst.

Hoe word je zekerder als leraar?

Het grootste probleem voor kinderen is dat ze er soms niet ‘bij horen’. Pesten, bedreigingen en bijvoorbeeld hoge verwachtingen zorgen voor allerlei vormen van uitval en buitensluiten. “Er is maar één manier om die ontkoppelingen het hoofd te bieden: verbondenheid! Een goede relatie, maakt goede prestaties mogelijk. Een leraar die het perspectief van de kinderen inneemt, kan steeds zekerder worden en daardoor tactvoller handelen.”

Pedagogisch oplaadpunt

Tactvoller handelen gaat ook over aanraken, want aanraking is een levensbehoefte. En omdat aanraken tot verbondenheid leidt met jezelf, de ander en de wereld om je heen, mag het pedagogisch handelen nooit ingeperkt worden door gedragsprotocollen. De existentiële relatie moet uitgangspunt zijn voor het pedagogische contact, waardoor de ouder of leraar goed (aan)raakt op het juiste moment, ook in de beleving van het kind.
In hun relatie met volwassenen stellen kinderen steeds dezelfde vraag: “Wie ben jij?” Ze zoeken jou, waardoor ze zichzelf kunnen vinden. Ik noem dat: een pedagogisch oplaadpunt. Het is belangrijk dat opvoeders zichzelf leren kennen, om vandaaruit hun interacties met kinderen te verstaan en daarmee de kinderen zelf ook.

Omdraaien?

“Als we niet de goede kant opgaan, moeten we omdraaien. Wie? Jij! Dan kunnen anderen volgen. Wezenlijke veranderingen komen niet van boven- of van buitenaf. Als je op iemand anders wacht, wacht je op niemand.” En ja, dat vraagt moed. “Maar je moet weten: de kinderen zijn er al klaar voor!”

De lezing van Marcel is gebaseerd op de boeken Pedagogisch Contact van Simone Mark en Ik de Leraar van Marcel van Herpen zelf.

Organisatie

Cecile Godefrooy

Cecile Godefrooy

Senior onderwijsadviseur
c.godefrooy@marant.nl

Joke van Winden

Joke van Winden

Senior onderwijsadviseur
Projectleider ROD
j.vanwinden@marant.nl

Tineke Boekhorst

Tineke Boekhorst

Onderwijsadviseur
Het jonge kind
t.boekhorst@marant.nl

José van Mourik

José van Mourik

Praktische zaken
Projectbureau Marant Interstudie
interstudie@marant.nl